Vyhledávání

Kontakt

Hastrman

777 124 435

hastrman@volny.cz

Ruprno 96

 

RUPRNO 96'

14.6 - 16.6.1996

 

Prostřední červnový víkend jsme uspořádali I. ročník Jizerského roverského netradičního triatlonu - RUPRNO ‘96.

Na jeho startu se sešlo šest statečných dvojic (další dvě přihlášené bez omluvy nedorazily).

O co vlastně šlo. Smíšené dvojice rover a ranger (z toho minimálně jeden musel být členem Junáka) závodily v netradičním triatlonu, který se skládal z pěti km pádlování, 27 km na kole a cca 13 km běhu. Pádlování proběhlo na přehradě ve Fojtce, trasa jízdy na kole vedla od přehrady přes Brdo, Závory, Novou louku, Kristiánov, Čihadla, Tetřeví boudy na Bílou kuchyni. Běh, který následoval zavedl dvojice na Olivetskou horu, dále kolem Černé Nisy na Závory a přes vrchol Poledníku zpět na Bílou kuchyni. Vlastní závod byl odstartován na druhé straně hráze než se nacházely lodě a muž měl co nejrychleji donést na svých zádech dívku k lodi, tím bylo stanoveno pořadí výběru lodí. Pak již následoval společný start.

Všichni se s tratí prali statečně, problémy některých byly docela vážné (loď šla ke dnu při prvním seznámení se řízením lodě, ztráta cesty při běhu a zacházka 10 km s převýšením 700 m , pád z kola). Pochvalu ale zaslouží všichni, protože nikdo nevzdal i přes uvedené potíže.

Večer na Poledníku na chatě Tomka byly vyhlášeny výsledky a předána cena - Kniha o Jizerských horách. Vyhrál Krab se Svištěm. Jména vítězů budou vypálena do památečního pádla. Již teď se těšíme na účastníky příštího ročníku, který se bude konat opět v červnu.